Onze diensten Melk, ons werk De missie van Laiterie des Ardennes is de ophaling en valorisatie van alle melk geproduceerd door onze coöperanten/melkproducenten om hen een eerlijke vergoeding te bieden. Tegelijkertijd bieden we verschillende aanvullende diensten aan,

titre de la fenêtre 

Onze diensten

 

Melk, ons werk

De missie van Laiterie des Ardennes is de ophaling en valorisatie van alle melk geproduceerd door onze coöperanten/melkproducenten om hen een eerlijke vergoeding te bieden.

Tegelijkertijd bieden we verschillende aanvullende diensten aan, met het oog op het verbeteren van het welzijn van onze producenten.

 

Levering van producten

Er wordt een breed gamma producten te koop aangeboden zoals onderhoudsproducten (uierhygiëne, melkapparatuur, …), veevoeding, zaaizaden, producten voor de oogst van ruwvoer (zeilen, netten, folies, ... ) alsook voedingsproducten (boter, kaas, charcuterie).

Deze producten kunnen door onze leden besteld worden via de online webshop. De bestellingen worden rechtstreeks bij onze leden geleverd, wat hen kostbare tijd bespaart. 

 

Continue communicatie tussen LDA en producenten

 

 

 

 

Samenwerking en authenticiteit zijn belangrijke waarden voor ons. Daarom zorgen we ervoor dat onze leden transparante informatie krijgen over de evolutie van onze zuivelcoöperatie, maar ook over technische zaken op vlak van melkveehouderij.

Deze informatie-uitwisselingen worden via verschillende kanalen georganiseerd, zodat elke producent de gewenste informatie kan krijgen

De Algemene Vergadering vindt jaarlijks plaats, uiterlijk op 30 juni. Tijdens deze vergadering worden de balans en resultatenrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de coöperatie.

Twee keer per jaar worden producentenvergaderingen georganiseerd in de diverse ophaalzones, zodat elke producent kan deelnemen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de evoluties van de coöperatie en van de zuivelmarkt besproken. 

In onze maandelijkse informatiefolder worden de coöperanten geïnformeerd over technische ontwikkelingen in de melkveehouderij en over de projecten van de coöperatie. 

Op het terrein is er de aanwezigheid van onze fieldwerking. Elke regioverantwoordelijke vertegenwoordigt een ophaalzone en is de directe link tussen tussen Laiterie des Ardennes en alle leden. Hun missie is het verzekeren van een commerciële, economische, technische en administratieve relatie met de coöperanten.

Ontdek ons team