Onze engagementen Om de melk van onze coöperanten te valoriseren moeten we aan de eisen van onze klanten voldoen door hoogwaardige eindproducten aan te bieden. Dit gebeurt door de ophaling van belgische kwaliteitsmelk die op een duurzame manier geproduceerd wordt. Nauwkeurigheid en transparantie, in elke schakel van de keten

titre de la fenêtre 

Onze engagementen

 

Om de melk van onze coöperanten te valoriseren moeten we aan de eisen van onze klanten voldoen door hoogwaardige eindproducten aan te bieden.

Dit gebeurt door de ophaling van belgische kwaliteitsmelk die op een duurzame manier geproduceerd wordt. 

 

Nauwkeurigheid en transparantie, in elke schakel van de keten

 

Kwaliteit op het melkveebedrijf :

Na het melken wordt de melk maximaal 72 uur bewaard in een koeltank vooraleer deze opgehaald wordt door onze vrachtwagens.

Al onze vrachtwagens zijn uitgerust met een identificatiesysteem voor melkmonsters. Dit systeem maakt het mogelijk om automatisch een melkmonster te nemen bij elke pompbeurt. Op deze manier wordt gecontroleerd of de melk voldoet aan de officiële kwaliteitsnormen.

Al onze leden moeten voldoen aan het IKM-lastenboek (Integrale Kwaliteitszorg Melk). Dit syteem waarborgt de goede landbouwpraktijken op melkveebedrijven. Het lastenboek beschrijft meer dan honderd borgingspunten in acht essentiële onderdelen van de melkproductiemethode:

 • Dierengezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Melkwinning
 • Reiniging
 • Milieu
 • Meldingsplicht
 • Hygiëne
 • Duurzaamheidsmonitoring

Deze punten worden op elk bedrijf geanalyseerd door een erkende controle-instantie.

Kwaliteit tijdens ophaling, transport en verwerking :

De zorg die de melkveehouder besteedt tijdens de productie van kwaliteitsmelk wordt verdergezet tijdens de ophaling en verwerking van de melk.

 • Het zuivelbedrijf en de verantwoordelijke voor de ophaling moeten een officiële toelating hebben.
 • De monsternameapparaten in de vrachtwagens zijn goedgekeurd en worden regelmatig gecontroleerd.

Tijdens de verwerking stelt SOLAREC kwaliteit centraal. De betrouwbaarheid van producten en processen is gegarandeerd om zo goed mogelijk aan de wensen van alle klanten te voldoen.

Meer weten over de kwaliteit bij SOLAREC

 

Certificaten bewijzen betrouwbaarheid

 

Wij beschikken over de hoogste certificering. Onze doortastendheid om preventief te handelen zorgt ervoor dat wij de hoogste kwaliteit hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzame ontwikkelingen

 

Laiterie des Ardennes zoekt voortdurend naar een balans tussen  een eerlijke vergoeding voor onze melkproducenten, dierenwelzijn en respect voor het milieu.

Duurzame ontwikkeling van onze coöperanten :

 

 

 

Sinds 2019 is een LDA-charter opgesteld. Dit heeft als doel de initiatieven van onze coöperanten, gericht op een duurzame bedrijfsvoering, onder de aandacht te brengen. Het is van groot belang om deel uit te maken van een duurzame ontwikkeling van de melkveesector en om te voldoen aan de eisen van onze klanten.

Dit charter is vrijblijvend en niet verplicht voor de producenten. Via het charter kan een bonus verkregen worden, die varieert naargelang het aantal criteria waaraan voldaan wordt.

 

Een stevig maatschappelijk engagement, van ophaling tot verwerking van de melk:

 

 

 

De doelstellingen van Laiterie des Ardennes mogen niet gerealiseerd worden ten kosten van milieu, dierenwelzijn of het welbevinden van medewerkers.

Er wordt voordurend geïnvesteerd om aan deze behoefte te voldoen.

Tijdens de melkophaling :

 • We passen de logistiek aan om de transportkosten te beperken, zowel economisch als ecologisch
 • Beperken van lege transporten
 • Gebruik van aanhangwagens
 • Beperken van de gereden kilometers dankzij de nieuwe site in Baudour

 

 • We investeren voortdurend in nieuwe apparatuur die minder vervuilend en milieuvriendelijker is:
 • Invoering van vrachtwagens met een elektrisch pompsysteem. Zo kan de melk opgepompt worden met een uitgeschakelde motor. Dit resulteert in een vermindering van de CO2-uitstoot maar ook van het lawaai.
 • Invoering van vrachtwagens op aardgas (LNG) + bouw van een LNG-tankstation op de site in Recogne.

 

 • Onze medewerkers worden constant bijgeschoold en op de hoogte gehouden van de laatste nieuwigheden, zeker op gebied van veiligheid.

 

Tijdens de melkverwerking :

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is bij SOLAREC geen commercieel argument. Betrouwbaarheid zit in het DNA van het bedrijf. Er worden geen toegevingen gedaan aan duurzaamheidsverplichtingen.

 

Meer weten over de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij SOLAREC